Reducerea creșterii producției și consumului ar putea contribui la rezolvarea crizei climatice?

Reducerea creșterii producției și consumului ar putea contribui la rezolvarea crizei climatice?

Reducerea creșterii producției și consumului în țările cu venituri mari este o temă de actualitate în contextul schimbărilor climatice. Un studiu recent condus de Jarmo Kikstra, cercetător la Programul de Energie, Climă și Mediu al IIASA, explorează dacă această reducere ar putea contribui semnificativ la rezolvarea crizei climatice.

Conceptul de “degrowth” sau post-creștere sugerează reducerea formelor de producție și consum mai puțin necesare, cu scopul de a diminua presiunile asupra mediului într-un mod planificat democratic, îmbunătățind echitatea și bunăstarea umană. Rapoartele de evaluare ale Panelului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC) nu au inclus încă scenarii de atenuare cu degrowth în regiunile cu venituri mari, deoarece cercetările cantitative pe această temă sunt limitate.

Studiul se concentrează pe un caz de studiu al Australiei, o țară cu venituri mari și consum ridicat de resurse. Folosind modelul integrat de evaluare MESSAGEix, cercetătorii au explorat 51 de scenarii, inclusiv cele care proiectează nicio creștere a consumului sau chiar o reducere a consumului pe cap de locuitor.

Rezultatele studiului sugerează că reduceri rapide ale emisiilor în țări precum “Australia” ar putea fi posibile în scenarii caracterizate prin creștere redusă sau zero. Totuși, chiar și sub strategiile de degrowth, forme de decuplare sunt necesare, dar acestea sunt dinamici structurale diferite, care se referă la un set larg de politici.

Pentru a aborda această temă complexă, este esențial să se înțeleagă că dezbaterea nu este una alb-negru. Este nevoie de multă cercetare nouă pentru a modela astfel de strategii și pentru a evalua opțiunile disponibile. Reducerea creșterii producției și consumului în țările cu venituri mari poate fi o parte a soluției, dar trebuie să fie însoțită de politici bine gândite și de o înțelegere profundă a implicațiilor socio-economice și de mediu.