Situația pădurilor din România – Plantarea de copaci în România.

Situația pădurilor din România – Plantarea de copaci în România.

 1. Suprafața totală a pădurilor din România:
  • În prezent, România are aproximativ 7 milioane de hectare de păduri . Aceasta reprezintă aproximativ 28% din suprafața țării.
 2. Tipuri de copaci din pădurile României:
  • Pădurile noastre sunt compuse dintr-o varietate de specii de copaci. Printre cele mai comune specii indigene se numără:
   • Bradul (Abies alba și Abies pectinata)
   • Molidul (Picea abies)
   • Stejarul (Quercus robur și Quercus petraea)
   • Fagul (Fagus sylvatica)
   • Gorunul (Quercus cerris)
   • Carpenul (Carpinus betulus)
   • Frasinul (Fraxinus excelsior)
   • Teiul (Tilia cordata și Tilia platyphyllos)
   • Paltinul de câmp (Acer campestre)
   • Arțarul (Acer pseudoplatanus)
   • Cireșul sălbatic (Prunus avium)
   • Alunul (Corylus avellana)
   • Lemnul câinesc (Cornus sanguinea)
   • Porumbarul (Prunus spinosa)
   • Gherghinarul (Quercus pubescens)
   • Gârnița (Quercus frainetto)
 3. Specii de copaci din pădurile de pe Munții Carpați:
  • Munții Carpați găzduiesc o diversitate bogată de specii de copaci. Acestea variază în funcție de altitudine și climă. Printre speciile întâlnite în Carpații Orientali și Meridionali se numără:
   • Bradul (Abies alba și Abies pectinata)
   • Molidul (Picea abies)
   • Pinul (Pinus sylvestris)
   • Fagul (Fagus sylvatica)
   • Gorunul (Quercus petraea)
   • Carpenul (Carpinus betulus)
   • Teiul (Tilia cordata și Tilia platyphyllos)
 4. Specii de copaci din pădurile din Dobrogea:
  • În Dobrogea, pădurile sunt adaptate la condițiile aride și au o vegetație specifică. Printre speciile întâlnite se numără:
   • Cerul (Quercus cerris)
   • Gorunul (Quercus petraea)
   • Stejarul pufos (Quercus pubescens)
   • Mesteacănul (Betula pendula)
   • Plopul tremurător (Populus tremula)
   • Jneapănul (Juniperus communis)
   • Tufișurile pitice (Salix repens, Juniperus sabina, Hippophae rhamnoides etc.)
 5. Plantarea de copaci în România:
  • În medie, se plantează sute de mii de copaci în fiecare an. În 2020, s-au plantat copaci pe o suprafață de 124 de hectare, în 32 de localități din 15 județe
 6. Combaterea tăierilor ilegale și măsuri de protecție:
 • Tăierile ilegale din pădurile României sunt o problemă serioasă. Pentru a combate aceasta, se iau măsuri precum:
  • Controlul la prima plasare în piață: Verificarea legalității lemnului la momentul intrării pe piață.
  • Trasabilitatea lemnului: Sistemul SUMAL pentru urmărirea lemnului.
  • Management forestier responsabil: Identificarea și protejarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare.

Situația pădurilor din România:

 • Pădurile susțin comunitățile locale prin cultura lemnului și antreprenoriat.
 • Certificarea conform standardului FSC (Forest Stewardship Council) asigură utilizarea responsabilă a lemnului.
 • Pădurile reprezintă o resursă valoroasă pentru industria lemnului, turism și alte sectoare economice.
 • WWF România luptă pentru conservarea acestor păduri, având ca obiective:
  • Protejarea strictă a pădurilor virgine și cvasi-virgine (50.000 ha documentate până acum).
  • Includerea în patrimoniul universal UNESCO a 24.000 ha de păduri virgine.
  • Conservarea a 10% din pădurile țării până în 2030 (700.000 ha) pentru menținerea biodiversității și a proceselor naturale.
  • Extinderea suprafețelor ocupate de păduri prin reconstrucție ecologică și împădurirea terenurilor degradate.

 

În concluzie, pădurile din România nu sunt doar surse de lemn, ci ecosisteme vitale pentru sănătatea noastră, a mediului și a economiei. Să le protejăm și să le prețuim!

 

 

Cât oxigen produce un hectar de pădure din România și cât CO2 consumă? 

 1. Oxigen produs de un hectar de pădure:
  • Un hectar de pădure din România produce anual aproximativ 30 de tone de oxigen. Aceasta este cantitatea pe care o eliberează în atmosferă prin procesul de fotosinteză al arborilor săi.
  • Totuși, trebuie menționat că pădurile nu produc oxigen doar pentru a ne hrăni plămânii. Ele sunt esențiale pentru echilibrul ecologic, habitatul faunei și multe alte funcții.
 1. CO2 consumat de un hectar de pădure:
  • În procesul de respirație, arborii consumă aproximativ 13 tone de CO2 pe hectar.
  • De asemenea, pădurile absorb CO2 din atmosferă și îl transformă în materie organică, contribuind astfel la reducerea concentrației de CO2.
 1. Impactul a 7 milioane de hectare de pădure:
  • Dacă am lua în considerare 7 milioane de hectare de pădure (o suprafață imensă!), putem estima că acestea ar produce aproximativ 210 milioane de tone de oxigen anual.
  • În același timp, ele ar consuma aproximativ 91 milioane de tone de CO2.
 1. Starea pădurilor din România:
  • În ultimii 20 de ani, România a pierdut 391.000 de hectare de copaci din suprafața sa forestieră.
  • Defrișările și schimbările climatice afectează pădurile noastre, iar eforturile de conservare și regenerare sunt esențiale pentru a menține echilibrul ecologic.