VECHIUL TESTAMENT

Facerea - Intaia Carte a lui Moise 

Iesirea - A Doua Carte a lui Moise 

Leviticul - A Treia Carte a lui Moise 

Numerii - A Patra Carte a lui Moise 

Deuteronomul - A Cincea Carte a lui Moise 

Cartea lui Iosua Navi  

Cartea Judecatorilor 

Cartea Rut  

Cartea Intai a Regilor 

Cartea a Doua a Regilor 

Cartea a Treia a Regilor 

Cartea a Patra a Regilor 

Cartea Intai Paralipomena sau Cartea Intai a Cronicilor 

Cartea a Doua Paralipomena sau Cartea a Doua a Cronicilor 

Cartea Intai a lui Ezdra 

Cartea lui Neemia sau a Doua Ezdra 

Estera 

Cartea lui Iov 

Psalmii 

Pildele lui Solomon 

Ecclesiastul 

Cantarea Cantarilor 

Isaia 

Ieremia 

Plangerile lui Ieremia 

Iezechiel 

Daniel 

Osea 

Amos 

Miheia 

Ioil 

Avdie 

Iona 

Naum 

Avacum 

Sofonie 

Agheu 

Zaharia 

Maleahi 

Cartea lui Tobit 

Cartea Iuditei 

Cartea lui Baruh 

Epistola lui Ieremia 

Cantarea celor trei tineri 

Cartea a treia a lui Ezdra 

Cartea Intelepciunii lui Solomon 

Cartea Intelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah (Eclesiasticul) 

Istoria Susanei 

Istoria omorarii Balaurului si a sfaramarii lui Bel (Luata de la sfarsitul Cartii lui Daniel) 

Cartea Intai a Macabeilor 

Cartea a Doua a Macabeilor 

Cartea a Treia a Macabeilor 

Rugaciunea Regelui Manase 

NOUL TESTAMENT  

Sfanta Evanghelie dupa Matei
 
Sfanta Evanghelie dupa Marcu 

Sfanta Evanghelie dupa Luca 

Sfanta Evanghelie dupa Ioan 

Faptele Sfintilor Apostoli 

Epistola catre Romani a Sfantului Apostol Pavel 

Intaia Epistola catre Corinteni a Sfantului Apostol Pavel 

A Doua Epistola catre Corinteni a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola catre Galateni a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola catre Efeseni a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola catre Coloseni a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola Intaia catre Tesalonicieni a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola A Doua catre Tesaloniceni a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola Intaia catre Timotei a Sfantului Apostol Pavel  

Epistola A Doua catre Timotei a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola catre Tit a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola catre Filimon a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 

Epistola Soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov 

Intaia Epistola Soborniceasca a Sfantului Apostol Petru 

A Doua Epistola Soborniceasca a Sfantului Apostol Petru 

Intaia Epistola Soborniceasca a Sfantului Apostol Ioan  

A Doua Epistola Soborniceasca a Sfantului Apostol Ioan 

A Treia Epistola Soborniceasca a Sfantului Apostol Ioan 

Epistola Soborniceasca a Sfantului Apostol Iuda 

Apocalipsa Sfantului Ioan Teologul